تاریخ درج : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
بازدید: ۲۵۳
گروه: هتل ها و مجموعه های گردشگری

نخستین رسانه تخصصی صنعت هتلداری ایران

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:علیرضا بیژنی اول

نشانی:تهران-بلوار اشرفی اصفهانی-بلوار شهید مخبری

پیام کوتاه:09109102443

ایمیل:info@hotelweekly.ir

نشانی اینترنتی:www.hotelweekly.ir