ویژگی رفتار کارکنان حرفه ای

1) احترام و تواضع

2) عدم قضاوت عجولانه

3) علاقمندی در کمک به دیگران

4) پیش بینی نیاز میهمانان

5) توجه به رضایتمندی کارکنان

6) لبخند و حوصله هنگام برخورد با میهمانان

7) پاسخگویی و ارائه اطلاعات صحیح

8) ارائه کمک های اضافه

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما