تاریخ درج : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
بازدید: ۷۸۲
گروه: معرفی کتابهای هتلداری

( فرانت آفیس ) - تالیف : امیرسعید حاجی حسینی

فهرست موضوعی کتاب :

 

1. تاریخچه هتلداری، سازمان هتل ها، (انواع مختلف هتل ها، درجه بندی و طبقه بندی)

2. بخش پذیرش میهمان(فرانت آفیس)

3. مهارت های فردی و ارتباطی(آداب معاشرت اجتماعی، ظاهر رفتار، پوشش، آراستگی و ...)

4. ارائه خدمات به میهمانان (آگاهی از خدمات هتل، برنامه های فروش اتاق و خدمات، انواع هتل ها، شناخت صنعت گردشگری، اطلاع رسانی به میهمان، قیمت گذاری اتاق ها و خدمات هتل و رسیدگی به شکایات و ...)

5. ورود و خروج میهمانان از هتل(ورود و پذیرش – خروج و تسویه حساب)

6. راهبری امور بخش( لوازم و تجهیزات اداری بخش فرانت آفیس، خدمات ارتباطی، پاسخگویی به تلفن، تغییر شیفت، گزارشات داخلی، اطلاعات محرمانه بخش پذیرش، آراستگی محل کار، کارت کلید، اشیاء گمشده و پیدا شده، امنیت میهمانان، دریافت پیام، راهنمایی میهمانان و ...)

7. آشنایی با نرم افزارهای هتلداری بخش پذیرش میهمان

8. ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث

9. شناخت صنعت گردشگری

10. آشنایی با قوانین، مقررات و ضوابط هتلداری و گردشگری

11. کارورزی