تاریخ درج : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بازدید: ۳۶۶
گروه: معرفی کتابهای هتلداری

تالیف و ترجمه : علی اصغر رضایت

 

این کتاب راهنمای نوینی جهت آموزش کارکنان غذا و نوشیدنی محسوب می شود. این راهنما، کلیه ی امور سرویس دهی اعم از موقعیت مدیر، میزبان، سرمیزبان و کمک میزبان را مورد پوشش قرار می دهد، عملکردهای مناسب در موقعیت های گوناگون را برای موسسات و شرکت های مختلف بیان می کند و انواع سرویس فرانسوی، آمریکایی، انگلیسی، روسی، خانوادگی و سرویس تشریفات را شرح می دهد. علاوه بر این تکنیک های پیشرفته ی سرو غذا مثل استیک، گوشت قطعه قطعه شده، ماهی و میوه را آموزش می دهد و به بهداشت و ایمنی غذا هم می پردازد. 

 

سرفصلهای کتاب عبارتند از: 

فصل 1: کارکنان پذیرایی

فصل 2: انواع سرویس دهی و چیدمان میز

فصل3: میزبانی

فصل 4: سرویس میز

فصل 5: طریقه ی سفارش گرفتن

فصل6: حمل سینی

فصل7: پیشنهادات و فروش های وسوسه انگیز

فصل8: توجه به کودکان

فصل9: وظایف جانبی میزبان

فصل10: آگاهی از منو

فصل11: سامانه سفارش الکترونیکی

فصل12: انعام گرفتن

فصل13: کمک میزبانی

فصل14: بهداشت و ایمنی

فصل15: فرم های محل کار