تاریخ درج : ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
بازدید: ۵۲۹
گروه: مراسم و رویدادهای هتلداری

مشهد 21 اردیبهشت 1401 مهلت ارسال مقالات 18 اردیبهشت


اهداف و محورهای همایش:

بازاریابی گردشگری سلامت(راهکارها و چالش ها)

اقتصاد گردشگری سلامت

سرمایه گذاری در گردشگری سلامت

مدیریت و سازماندهی گردشگری سلامت در کشور

طب سنتی در گردشگری سلامت