تاریخ درج : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
بازدید: ۱۰۴۱
گروه: مراسم و رویدادهای هتلداری

نمایشگاه تخصصی خدمات و تجهیزات هتل و میهمان نوازی

مکان : تهران ، ابتدای بزرگراه خلیج فارس ، نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب 

سالن : A5 و A4

زمان : ۲۹ مهر الی ۲ آبان ۱۳۹۸

بازدید از ساعت ۱۰ الی ۱۸

http://www.hotelityshow.com

http://www.exhibiran.com