تاریخ درج : ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
بازدید: ۱۶۶۵
گروه: مراسم و رویدادهای هتلداری

شانزده مهر جشن مهرگان خجسته باد.

مهرگان سومین جشن آریایی پس از سده هوشنگی و نوروز جمشیدی است و یادگار فریدون بر پیروزی بر ستم هزار ساله سامیان است و نیز روزی است که از پیکر کیومرث گیاهی به صورت دو شاخه ریواس از زمین رویید که میهری و میهریانه از آن به وجود آمده و زندگی انسان ها آغاز گردید.

بر پایه باور ایرانیان خداوند در نوروز یاقوت و در مهرگان زبرجد را به ما هدیه داده است.جشن مهرگان بر پایه باستانی دهم مهر و بر پایه خیامی شانزدهم مهر است و علت این شش روز اختلاف سی روز بودن ماه ها پیش از گاهشماری بی نقص خیامی است.