تاریخ درج : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
بازدید: ۱۴۶۴
گروه: مراسم و رویدادهای هتلداری

۱۳ تیر در تقویم ایران باستان ⁧روز تیرگان⁩ است.

 تیرگان روزی است که در اساطیر ایران آرش کمانگیر، از بلندترین نقطه البرز که دماوند است برای تعیین مرز ایران کمان کشید. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه نوشته، در ایران باستان، ⁧تیرگان⁩ روز بزرگداشت مقام نویسندگان بود.