10 ویژگی یک کارشناس فروش هتل

1) حرفه ای عمل می کند.

2)  نه شنیدن را به عنوان بخشی از حرفه خود پذیرفته است.

3) از هر فرصتی برای مشتری یابی استفاده می کند.

4) حرفه بازاریابی و فروش را دوست دارد.

5) نگرشی مثبت دارد.

6) به شدت پیگیر است.

7) مهارت های ارتباطی بالایی دارد.

8) کارآیی و اثر بخشی بالایی دارد.

9)  اهل یادگیری است و به شدت آموزش پذیر است.

10) مردم را دوست دارد و نگاه مشتری مدارانه دارد.

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما