واژگان و اصطلاحات بخش تشریفات و روابط عمومی در هتل

مباحث ارایه شده :

 

1 : تشریفات                 Special Event

2 : روابط عمومی        Public Relation

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما