مفاهیم ارتباطات

1) Rapport : برقراری ارتباط بر اساس درک و تعهد متقابل

2) Contact : برقراری یک تماس که می تواند منجر به هرکاری شود.

3) Relationship : داشتن رابطه معمولی با دیگران حین انجام کارهای روزمره

4) Communication : برقراری ارتباط با دیگران که بدنبال هدف خاصی روی می دهد و شما  منتظر یک نتیجه برای خود هستید.

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما