مشارکت و راهبری پروژه های هتلداری و گردشگری

گروه تخصصی آموزش هتلداری آماده مشارکت و راهبری پروژه های هتلداری و گردشگری به روش های زیر می باشد :

_ قراداد مدیریت پیمان

_ قرارداد آموزش و ارزیابی کارکنان

_ قراداد نظارت و مشاوره

_ گواهینامه استاندارد خدمات

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما