مسولیت های آماده سازی اتاقهای هتل

1)  شروع و پایان شیفت و زمانبندی کار

2) بکارگیری ترولی اتاقداری

3)  نگهداری ملحفه و حوله در انبار

4) کاربرد صحیح و شناخت مواد و ابزارهای نظافتی

5)  اصول آماده سازی اتاق و تختخواب

6)  اصول آماده سازی حمام و سرویس بهداشتی اتاق

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما