FRONT OFFICE ORGANIZATION

فرانت آفیس در حقیقت مرکز فرماندهی هتل می باشد و در تمام  روزهای سال و شبانه روز فعال است. از ویژگی های کارمندان این ،بخش معاشرتی بودن، قدرت تصمیم گیری سریع، نظم ادب و قدرت برقراری ارتباط و آشنایی با زبان انگلیسی در حد خوب می باشد.

کار در بخش فرانت آفیس 24 ساعته انجام و برنامه کاری پرسنل در شیفت های 8 ساعته تنظیم می شود.

 

پذیرش میهمان

1) پذیرش              (FRONT DESK)

2) رزرو                 (RESERVATION)

3) تلفخانه         (SWITCH BOARD)

4) صندوق           (CASHIER DESK)

5) کارمند شب       (NIGHT CLERK)

 

خدمات میهمان

1) خدمات چمدانبری                                               (BELL ATTENDANTS)

2) خدمات دریایی                                                  (DOOR ATTENDANTS)

3) خدمات پارک اتومبیل                       (VALET PARKING ATTENDANTS)

4) خدمات حمل و نقل و تاکسی           (TRANSPORTَATION PERSONNEL)

5) خدمات اطلاعات و راهنمایی میهمان                                    (CONCIERGE)

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما