نمونه هایی از حالات پاها در زبان بدن
  • پاها

تکان دادن پاها : وقتی فردی طوری که نشسته که یک پا را روی پای دیگر انداخته و یک پا را در هوا تکان می دهد پیام این است : من حوصله ام سر رفته و این حرکات نشانگر گریز است اگرچه بدن بدن فرد ساکن و بدون حرکت می باشد.

انداختن پاها روی هم در ناحیه زانو : این حالت متداول بطور یکسان در مردان و زنان رایج می باشد. مفهومش این است که : من بسیار آسوده خاطر هستم.

 

  • ایستادن و حرکت کردن

راست قامت ایستادن : حالت ایستادن افراشته می گوید شما انسان با اعتماد به نفس، صادق و موفقی هستید. حتی اگر فرد کوتاه قد باشد.

گامهای کوتاه – بلند : استفاده از تمام طول پا در هنگام راه رفتن، گامهای بلند برداشت و کمر را راست و سر را بالا نگاه داشتن بیانگر یک حالت مطمئن و با صراحت می باشد. برعکس گام های ریز و با شانه های قوز کرده فرد را ترسو و آسیب پذیر مینماید.

احوالپرسی دوستانه : با اندک بالا آوردن ابرو زمانیکه برای نخستین بار شخصی را ملاقات می کنید، نشانه علاقه، نشاط و هوشیاری می باشد.

 

نمونه هایی از حالات قرار گرفتن پا و قوزک در تصویر زیر مشاهده می کنید.

 

 

در آمریکای شمالی و کشورهای اروپایی نشستن با پاهای متقاطع اهانت آمیز است.

در آسیای میانه و خاور دور پا روی پا انداختن بطوریکه کف پا مقابل باشد بی ادبانه است.

 

نشستن

حالت نشستن پا

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما