روش های قیمت گذاری

1) بر مبنای افزودن به قیمت تمام شده

2) بر مبنای بازده مورد انتظار

3) بر مبنای ارزش مورد انتظار

4)  بر مبنای نرخ متداول

5)   بر مبنای پیشنهادات میهمانان

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما