تعیین رسالت هتل

1) چرا و به چه دلیل هتل بوجود آمده است؟

2) مقصد و هدف نهایی هتل کجاست؟

3) مجموعه هتل دارای چه قوانین و باورهایی است؟

4)  توانایی و مزیت اصلی و عمده هتل در چیست؟

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما