بکارگیری مهارت های ارتباطی

1)  انتخاب نوع ارتباط برای بهترین نتیجه

2)  روش مناسب ارائه پیام

3)  ادبیات شایسته و لحن صدا

4)  هماهنگی ارتباطات کلامی و غیرکلامی

5)  اطمینان از درک کامل پیام

6)  در صورت لزوم تکرار پیام

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما