بخش اتاقداری و اقامتی

1) فروش و بازاریابی                       Sales and Marketing

2) غذا و نوشیدنی                            Food and Beverage

3) اقامتی و هتل                                      Housekeeping

4) اداری                                            Human Resource

5) مالی                                                       Accounting

6) نگهبانی                                                         Security

7) مهندسی و تعمیرات                                  Engineering

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما