ارائه خدمت عالی یا برتر

1)  پیشدستی برای برآوردن نیاز میهمان

2)  ارائه خدمات فراتر از انتظار میهمان

3)  انجام درخواست میهمانان در کمترین زمان ممکن

4)   عذرخواهی در مورادی که امکان برآوردن درخواست میهمان وجود ندارد.

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما