تاریخ درج : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
بازدید: ۱۴۹
گروه: مراسم و رویدادهای هتلداری

یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری پارس

26 تا 29 آذرماه 1398

ساعت بازدید : 16 تا 22

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس